missie

Door toepassing van de PMA Vraagtechniek willen we, met de aangesloten coaches, individuen die daar voor open staan, bevrijden van hun onbewuste beperkingen. Daarmee willen we bijdragen aan het gezonder en vitaler maken van de samenleving als geheel.

Met de aangesloten coaches wil het Platform BreinCoaches de komende drie jaar in een solide en inspirerende omgeving van handvatten en kennis voorzien waarmee wij als BreinCoaches onderscheidend blijven in het wegnemen van (psycho-) somatische belemmeringen en blokkades die individuen ervaren in hun functioneren en welbevinden.

Het Platform Breincoaches treedt actief naar buiten om bekendheid te geven aan de PMA Vraagtechniek en het gebruik ervan te bevorderen in de markt. Het gezamenlijk doel van de aangesloten BreinCoaches is om meer bekendheid te geven aan de baanbrekende betekenis die de PMA Vraagtechniek kan hebben voor individuen en de maatschappij als geheel. Dat doen we door het genereren van publiciteit, het geven van lezingen, deelname aan het maatschappelijk debat over zorg en welzijn en een open houding naar de pers.

Als Platform BreinCoaches ondersteunen we onze coaches actief. Daarbij zetten we in op deskundigheidsbevordering, kennisdeling en kwaliteitsontwikkeling op het gebied van de werking van het brein en de toepassing van PMA Vraagtechniek /Progressive Mental Alignment®


“We weten allemaal dat kennis niet genoeg is om mensen te helpen veranderen. Cognitie moet worden gecombineerd met beïnvloedden. Het begrijpen van invloed is de koninklijke weg naar het onbewuste” (Manfred Kets de Vries)