netwerk

Het Platform BreinCoaches bestaat uit een netwerk van coaches die opgeleid zijn voor en werken met de PMA Vraagtechniek: een effectieve methode waarmee in relatief korte tijd een blijvend resultaat bereikbaar is voor mensen met psychische en/of psychosomatische klachten.

Deskundigheidsbevordering
Als platform bieden we de aangesloten coaches niet alleen een ontmoetingsplaats maar vooral ook een forum voor deskundigheidsbevordering en kennisdeling  door het organiseren van workshops, lezingen en bijeenkomsten.

Individu en maatschappij
Gezamenlijk doel van de aangesloten coaches is om meer bekendheid te geven aan de betekenis van de  PMA Vraagtechniek voor individu en maatschappij door het geven van informatie over de PMA Vraagtechniek, -onder meer via deze website-, het organiseren van lezingen, deelname aan het maatschappelijk debat over zorg en welzijn en een open houding naar de pers.
We richten ons daarbij behalve op particulieren ook op maatschappelijke partijen zoals bedrijven, non-profit- en overheidsorganisaties, zorginstellingen en zorgverzekeraars.