image1

Resultaten van de PMA Vraagtechniek

De PMA Vraagtechniek is van grote betekenis op zowel op het individuele als het maatschappelijk vlak. Kern van de zaak is dat de PMA Vraagtechniek psychische en psychosomatische klachten aanpakt bij de bron: de bad clusters in het brein.

Individueel niveau
Dit leidt bij de individuele patiënt tot een blijvend resultaat dat in relatief klein aantal sessies behaald kan worden. Voor individuen betekent dit dat zij verlost zijn van hun klachten, over meer levensenergie beschikken en beter in staat zullen zijn om de regie over hun leven te nemen.

Maatschappelijk niveau
Mensen worden sterker, vitaler, creatiever en ondernemender. Dat heeft gevolgen op het maatschappelijke vlak en heeft zijn weerslag op bedrijfsleven, organisaties, gezinnen en het openbare leven. Werknemers worden vitaler en creatiever, ouders worden betere opvoeders en partners en wanneer we als individuen evenwichtiger en gezonder worden, zal ook het openbare leven vitaler en leefbaarder worden.

Zorgkosten nemen af
De druk op de zorgkosten neemt af, niet alleen door het (blijvende) en snelle resultaat, maar ook doordat voor steeds meer mensen lange zorgtrajecten en/of medicatie verleden tijd zullen zijn.