voor wie

De PMA Vraagtechniek lost problemen aan de basis op. Het verwijdert oorzaken van saboterend gedrag en gezondheidsproblemen, voortkomend uit en aanwezig in het onderbewuste deel van het brein. Deze zogenoemde bad clusters in het brein liggen ten grondslag aan zeer veel psychische en lichamelijke klachten. Voor deze klachten kan binnen de reguliere gezondheidszorg vaak geen verklaring en oplossing gevonden.

Psychische en lichamelijke klachten
PMA Vraagtechniek is bedoeld voor mensen met psychische en/of lichamelijke klachten voor wie de (geestelijke) gezondheidszorg geen oplossing biedt. Het gaat om mensen die problemen hebben met verslaving, depressies, mensen die kampen met gevoelens van onrust en onvrede, angst, mensen met een burn out, onverklaarbare stemmingswisselingen of agressieproblematiek.

Kwaliteit van leven verbeteren
Maar de PMA Vraagtechniek is er ook voor mensen die niet zo zeer ‘lijden aan het leven’, maar hun kwaliteit van leven graag willen verbeteren. Ook voor managers, werkgevers en werknemers die willen werken aan versterking van hun zelfvertrouwen, een betere concentratie, en leer- en denkvermogen is PMA Vraagtechniek een goede optie.