brein

” Coaches need to unlock the unconsious and help their clients overcome resistance to experiencing true feelings about the present and the past” (Davanloo)

Profiel van de BreinCoach

BreinCoaches zijn professionals die opgeleid zijn voor de toepassing van de PMA Vraagtechniek. Met deze baanbrekende techniek helpen zij mensen met psychische en psychosomatische klachten op een fundamentele en effectieve manier.

De PMA Vraagtechniek kenmerkt zich door een effectieve en efficiënte vraagstelling waarbij BreinCoaches de zogenoemde bad clusters opsporen en herstellen. Bad clusters zijn foutief opgeslagen herinneringen die vanuit het onderbewuste een negatieve invloed hebben op de denkprocessen, het handelingsperspectief en de gezondheid van een cliënt. Na het verdwijnen van deze bad clusters treedt bij de cliënt een onmiddellijk en blijvend herstel op.

De meeste BreinCoaches hebben een zelfstandige praktijk en zijn actief op de particuliere markt, in het bedrijfsleven en/of voor (semi) overheidsorganisaties.