doel

Het doel van de PMA Vraagtechniek is:

Fundamentele bewustwording bij de cliënt van oorzaken van saboterend gedrag en gezondheidsproblemen voortkomend uit en aanwezig in het onderbewuste deel van het brein, de zogenoemde bad clusters. Die bewustwording koppelen we aan blijvende verandering bij de cliënt in denken, doen en gezondheid.