handen-touw

Met behulp van de PMA Vraagtechniek helpen BreinCoaches mensen met het opsporen en transformeren van hun emotionele frictie op onderbewust niveau. Anders dan andere technieken behandelen we met de PMA Vraagtechniek niet de klacht, maar gaan we direct aan de slag met de bron van die klacht, deze is gelegen in het brein. Middels het neuroassociatieve pad sporen we de zogenoemde bad clusters op om deze vervolgens volautomatisch door het brein te laten transformeren.

Wat is een bad cluster?
Clusters zijn geheugeneenheden van correct opgeslagen zintuiglijke herinneringen van alles wat we ooit hebben ervaren, geleerd en waargenomen. Een bad cluster ontstaat wanneer deze ervaringen incorrect in het brein worden opgeslagen als gevolg van een trauma of schokkende ervaring. Bad clusters liggen als ongecodeerde fragmenten verspreid in het brein. Ze zijn niet tot een complete herinnering te herleiden, maar staan wel in verbinding met het deel van het brein dat verantwoordelijk is voor het opslaan en regelen van lichamelijke reacties en emoties. Dus wanneer ze geactiveerd worden, door een geur, kleur, gebeurtenis, geluid of voorwerp dat verbonden is met die traumatische gebeurtenis, heeft dat voor de cliënt onaangename gevolgen. Het kan leiden tot tal van psychosomatische of psychische klachten zoals depressie, onrust, niet kunnen functioneren.

Invloed van bad clusters
Voor meer dan 75% beïnvloeden bad clusters onze denkprocessen, overtuigingen, beslissingen, acties en gedrag op een negatieve manier. Dat verklaart waarom zoveel conventionele (psycho) therapieën niet (blijvend) effectief zijn. Bad clusters zijn de oorzaak van onze irrationele innerlijke weerstanden tegen verandering en verbetering.

Blijvend en onmiddellijk resultaat
Tijdens een sessie met een BreinCoach wordt het brein in staat gesteld om een bad cluster te ‘herstellen’ door de verkeerd opgeslagen informatie opnieuw en juist op te slaan. De negatieve invloed stopt onmiddellijk en volledig, de fysiologische balans wordt hersteld en nieuwe levensenergie komt vrij.
Dit leidt in veel gevallen tot blijvende verbeteringen op psychosomatisch en lichamelijk vlak. Cliënten merken dit door (snel) afnemende klachten, ze voelen zich prettiger en hebben meer energie.

“You may decide to leave the past alone, but the past won’t leave you alone as long as those bad clusters remain undetected!”